Thứ Ba, 16 tháng 5, 2017

Tự khắc phục vấn đề AdWords: Lỗi văn phong & chính tả

Biên tập

Để cung cấp trải nghiệm người dùng chất lượng, Google yêu cầu tất cả các quảng cáo, tiện ích và đích đến phải đáp ứng các tiêu chuẩn biên tập và chuyên nghiệp cao. Chúng tôi chỉ cho phép quảng cáo có hình thức trình bày rõ ràng, chuyên nghiệp và dẫn người dùng đến nội dung có liên quan, hữu ích và dễ dàng tương tác.
Dưới đây là một số ví dụ về những điều cần tránh trong quảng cáo của bạn. Tìm hiểu về điều gì xảy ra nếu bạn vi phạm chính sách của chúng tôi.
Nếu cho rằng quảng cáo của mình bị từ chối không chính xác, bạn có thể yêu cầu xem xét thông qua biểu mẫu Câu hỏi về quảng cáo bị từ chối và chính sách.


Văn phong và chính tả

Chúng tôi không cho phép hoạt động sau đây:
Không được phép Quảng cáo hoặc tiện ích không sử dụng các tính năng của đơn vị quảng cáo vào đúng mục đích
Ví dụ: Quảng cáo không chứa nội dung quảng cáo, quảng cáo văn bản thiếu dòng văn bản, số điện thoại (bao gồm số vanity) trong văn bản quảng cáo; quảng cáo văn bản có mô tả dẫn đến URL hiển thị; sử dụng trường URL làm dòng văn bản bổ sung; sử dụng địa chỉ email thay cho số điện thoại trong tiện ích cuộc gọi; quảng cáo hoạt ảnh bao gồm trò chơi hoặc cuộc thi mà mọi người chơi để giành giải thưởng hoặc khoản chi trả khác; quảng cáo khuyến khích mọi người chiến thắng trò chơi hoặc cuộc thi hoặc xác nhận giải thưởng bằng cách nhấp vào quảng cáo
Lưu ý: Quảng cáo có thể quảng bá đánh cược ăn cả và cuộc thi được chơi trên trang web đích.
Lưu ý: Âm thanh và video có thể được chấp thuận, nhưng cài đặt mặc định phải là "tắt" hoặc tạm dừng.
Lưu ý: Nếu tên công ty của bạn là số điện thoại thực (chẳng hạn như "1-800-EXAMPLE"), hãy yêu cầu xem xét để xem liệu bạn có thể sử dụng tên này trong văn bản quảng cáo hay không. Nếu bạn muốn khuyến khích khách hàng gọi cho bạn, hãy xem xét sử dụng tiện ích cuộc gọi hoặc quảng cáo chỉ tạo cuộc gọi thay vì đưa số điện thoại vào trong văn bản quảng cáo của bạn.
Không được phép Quảng cáo hoặc tiện ích không phù hợp với kiểu trình bày rõ ràng và mang tính thông tin của kết quả Google Tìm kiếm.
Ví dụ: Quảng cáo sử dụng dấu đầu dòng hoặc danh sách được đánh số; quảng cáo chứa gọi hành động chung chung (chẳng hạn như "nhấp vào đây") có thể áp dụng cho bất kỳ quảng cáo nào
Không được phép Quảng cáo hoặc tiện ích không sử dụng chính tả, ngữ pháp hoặc dấu cách được chấp nhận phổ biến
Ví dụ: "Flowers here buy" hoặc "Buy flwres here" thay vì "Buy flowers here"; sử dụng quá mức hoặc phô trương dấu cách, chẳng hạn như: f l o w e r s, buyflowershere
Lưu ý: Một số cụm từ đã đăng ký nhãn hiệu, tên thương hiệu hoặc tên sản phẩm sử dụng ngữ pháp, chính tả, dấu câu, viết hoa hoặc dấu cách không chuẩn. Nếu bạn muốn sử dụng tên như vậy trong quảng cáo của mình, trước tiên bạn phải yêu cầu xem xét và cho thấy rằng các cụm từ không chuẩn xuất hiện một cách nhất quán trên toàn bộ trang web hoặc ứng dụng của bạn.
Không được phép Quảng cáo hoặc tiện ích khó hiểu hoặc vô nghĩa
Ví dụ: Văn bản quảng cáo vô nghĩa hoặc quá chung chung; quảng cáo quá chung chung hoặc mơ hồ; làm cho các thẻ ValueTrack hiển thị trong văn bản quảng cáo; văn bản quảng cáo bị cắt xén hoặc không đầy đủ
Không được phép Quảng cáo hình ảnh mô phỏng hoặc bắt chước quảng cáo văn bản AdWords
Ví dụ: Sử dụng ảnh chụp màn hình của quảng cáo văn bản để mô phỏng quảng cáo văn bản gốc
Không được phép Quảng cáo hoặc tiện ích vượt quá giới hạn ký tự đối với các ngôn ngữ có ký tự 2 byte
Lưu ý: Giới hạn ký tự cho văn bản khác nhau tùy thuộc vào văn bản sử dụng ngôn ngữ 1 byte hay ngôn ngữ 2 byte. Các ngôn ngữ 2 byte, chẳng hạn như tiếng Trung, tiếng Nhật và tiếng Hàn, sử dụng ký tự 2 byte chiếm gấp đôi không gian so với ký tự 1 byte. Do đó, giới hạn ký tự trong các ngôn ngữ này bằng một nửa so với các ngôn ngữ khác.
Tìm hiểu cách khắc phục quảng cáo hoặc tiện ích bị từ chối. Nếu quảng cáo của bạn đã bị từ chối do đích đến của quảng cáo, hãy tìm hiểu cách khắc phục trang web hoặc ứng dụng bị tạm ngưng.

Lặp lại

Chúng tôi không cho phép hoạt động sau đây:
Not allowed Tên, từ hoặc cụm từ không chuẩn, phô trương hoặc lặp lại không cần thiết
Lưu ý: Chính sách này bao gồm cả tiện ích lặp lại văn bản đã xuất hiện trong văn bản quảng cáo
Ví dụ: Lặp lại tên nhà quảng cáo, lặp lại tên sản phẩm
Not allowed Văn bản tiện ích lặp lại các từ hoặc cụm từ trong cùng một tiện ích hoặc một tiện ích khác trong cùng một nhóm quảng cáo, chiến dịch hoặc tài khoản
Tìm hiểu cách khắc phục quảng cáo hoặc tiện ích bị từ chối.

Viết hoa

Chúng tôi không cho phép hoạt động sau đây:
Không được phép Viết hoa không đúng cách hoặc sai mục đích
Ví dụ: Sử dụng viết hoa quá mức hoặc phô trương, chẳng hạn như: FLOWERS, FlOwErS, F.L.O.W.E.R.S
Lưu ý: Trong một số trường hợp, viết hoa không chuẩn được cho phép. Đối với mã phiếu giảm giá, từ viết tắt thông dụng (chẳng hạn như "ASAP"), nhãn hiệu, tên thương hiệu và tên sản phẩm (chẳng hạn như AdWords), bạn có thể yêu cầu xem xét để xem liệu viết hoa không chuẩn có thể được chấp thuận hay không.
Tìm hiểu cách khắc phục quảng cáo hoặc tiện ích bị từ chối.

Dấu câu và ký hiệu

Chúng tôi không cho phép hoạt động sau đây:
Không được phép Dấu câu hoặc ký hiệu không được sử dụng đúng cách hoặc sai mục đích
Ví dụ: Dấu chấm than trong dòng tiêu đề của quảng cáo; dấu câu hoặc ký hiệu lặp lại; ký hiệu, số và chữ cái không tuân theo ý nghĩa hoặc mục đích thực của chúng, chẳng hạn như sử dụng "@ home" có nghĩa là "at home"; sử dụng không chuẩn các chỉ số trên; ký hiệu hoặc ký tự không chuẩn, chẳng hạn như dấu hoa thị và đường thẳng đứng; dấu đầu dòng và dấu ba chấm; sử dụng quá mức hoặc phô trương số, ký hiệu hoặc dấu câu, chẳng hạn như f1owers, fl@wers, Flowers!!!, f*l*o*w*e*r*s, F.L.O.W.E.R.S
Lưu ý: Một số loại dấu câu và ký hiệu không chuẩn được cho phép trong một số trường hợp nhất định. Nhãn hiệu, tên thương hiệu hoặc tên sản phẩm sử dụng dấu câu hoặc ký hiệu không chuẩn nhất quán trong đích đến của quảng cáo có thể được chấp thuận sử dụng trong quảng cáo. Ngoài ra, còn cho phép các ký hiệu được sử dụng theo cách phổ biến có thể chấp nhận, chẳng hạn như sử dụng dấu hoa thị cho xếp hạng sao (khách sạn 5*) hoặc để cho biết rằng có áp dụng các điều kiện bắt buộc về phương diện pháp lý. Để sử dụng bất kỳ loại dấu câu hoặc ký hiệu nào trong số này, bạn phải yêu cầu xem xét.
Lưu ý: Tiêu đề ứng dụng và tên nhà phát triển tuân theo chính sách này. Bạn có thể cần thay đổi tên trong developer console để quảng cáo của bạn được chấp thuận hoặc yêu cầu xem xét để tên được chấp thuận.
Không được phép Ký tự không hợp lệ hoặc không được hỗ trợ
Ví dụ: Biểu tượng cảm xúc, chữ katakana 1 byte
Tìm hiểu cách khắc phục quảng cáo hoặc tiện ích bị từ chối.

Doanh nghiệp không xác định

Chúng tôi không cho phép hoạt động sau đây:
Không được phép Quảng cáo hoặc đích đến không nêu tên sản phẩm, dịch vụ hoặc pháp nhân mà chúng đang quảng cáo
Ví dụ: Không bao gồm tên sản phẩm hoặc công ty hoặc URL hiển thị trong quảng cáo; quảng cáo hoạt ảnh không hiển thị rõ ràng thông tin nhận dạng như tên sản phẩm hoặc công ty, biểu trưng hoặc URL hiển thị trên khung tĩnh cuối cùng (sau khi hoạt ảnh đã ngừng); quảng cáo hoặc đích đến cho doanh nghiệp có mô hình doanh nghiệp không rõ ràng
Tìm hiểu cách khắc phục quảng cáo hoặc tiện ích bị từ chối. Nếu quảng cáo của bạn đã bị từ chối do đích đến của quảng cáo, hãy tìm hiểu cách khắc phục trang web hoặc ứng dụng bị tạm ngưng.

Chất lượng hình ảnh

Chúng tôi không cho phép hoạt động sau đây:
Không được phép Hình ảnh lệch sang một bên, lật ngược hoặc không chiếm toàn bộ không gian của kích thước hình ảnh đã chọn
Không được phép Hình ảnh bị mờ, không rõ ràng, không thể nhận ra hoặc có chứa văn bản không đọc được
Không được phép Hình ảnh có ánh sáng nhấp nháy, ánh sáng lóe lên hoặc gây rối mắt
Lưu ý: Hiệu ứng rê chuột, như đồ họa phản ứng lại chuyển động của chuột, được cho phép miễn là chuyển động do người dùng thực hiện và dừng lại sau 5 giây.
Không được phép Quảng cáo mở rộng ngoài khung hoặc xâm lấn trên trang web hoặc ứng dụng
Tìm hiểu cách khắc phục quảng cáo hoặc tiện ích bị từ chối. Nếu bạn không thể chỉnh sửa hình ảnh để đáp ứng các yêu cầu này, hãy tải lên một hình ảnh khác tuân thủ chính sách.

Chất lượng video

Chúng tôi không cho phép hoạt động sau đây:
Không được phép Video có văn bản khó đọc, chất lượng âm thanh kém hoặc hình ảnh bị mờ, không rõ ràng hoặc không thể nhận ra
Tìm hiểu cách khắc phục quảng cáo hoặc tiện ích bị từ chối. Nếu bạn không thể chỉnh sửa video để đáp ứng các yêu cầu này, hãy tải lên một video khác tuân thủ chính sách.


Biểu tượng cảm xúcBiểu tượng cảm xúc