Thứ Ba, 16 tháng 5, 2017

Khiếu nại DMCA như thế nào ?

Nếu Google nhận được khiếu nại DMCA về nội dung của quảng cáo hoặc đích đến của quảng cáo, thì quảng cáo có thể bị từ chối.

CÁCH KHIẾU NẠI DMCA HOẠT ĐỘNG.

Luật bản quyền thiên niên kỷ kỹ thuật số (DMCA) là gì?
DMCA là Đạo luật bản quyền kỹ thuật số thiên niên kỷ, một đạo luật bản quyền của Hoa Kỳ được thông qua vào tháng 10 năm 1998. Tìm hiểu thêm về DMCA tại http://www.copyright.gov/legislation/dmca.pdf 


Thông báo DMCA là gì?
Thông báo DMCA là những cáo buộc về lĩnh vực vi phạm bản quyền do chủ sở hữu bản quyền gửi theo yêu cầu của các thủ tục thông báo và tháo gỡ DMCA. Đó là chính sách của Google để phản hồi các cáo buộc như vậy về vi phạm bản quyền.
Ai có thể gửi thông báo DMCA?
Chỉ chủ sở hữu bản quyền hoặc đại diện được ủy quyền mới có thể gửi thông báo vi phạm DMCA.
Thông báo DMCA trông như thế nào?
Nếu quảng cáo của tôi bị từ chối do vi phạm DMCA, tôi có thể gửi lại các quảng cáo đó không?
Để gửi lại quảng cáo của bạn cho việc phê chuẩn, bạn phải gửi thông báo chống khiếu nại tuân thủ tất cả các yêu cầu của DMCA. Để gửi thông báo chống khiếu nại, vui lòng điền vào biểu mẫu thông báo chống khiếu nại DMCA của chúng tôi .
Lưu ý rằng bạn sẽ chịu trách nhiệm cho các thiệt hại (bao gồm các chi phí và phí luật sư) nếu bạn cố ý xuyên tạc rằng tài liệu hay hoạt động không vi phạm bản quyền của người khác. Nếu bạn không chắc chắn liệu tài liệu nhất định có vi phạm bản quyền của người khác hay không, chúng tôi khuyên bạn trước tiên nên liên hệ với luật sư. Nếu bạn gửi lại quảng cáo của mình mà không gửi thông báo chống khiếu nại DMCA hợp lệ, thì tài khoản của bạn có thể bị chấm dứt do vi phạm chính sách lặp lại vi phạm của chúng tôi.
Google có từ chối quảng cáo của tôi không nếu quá trình pháp lý liên quan đến bản quyền đang được thực hiện?
Nếu bạn gửi một thông báo chống khiếu nại DMCA hợp lệ, nhưng người tuyên bố bản quyền cho nội dung được đề cập bắt đầu quá trình pháp lý chống lại bạn, Google sẽ không chấp thuận lại quảng cáo của bạn cho đến khi lệnh tòa đã được ban hành phán quyết có lợi cho bạn.


Biểu tượng cảm xúcBiểu tượng cảm xúc