Thứ Năm, 9 tháng 3, 2017

Chọn từ khóa phù hợp: Các phương pháp hay nhất của Google

Hướng dẫn chính thức cho nhắm mục tiêu và quản lý từ khóa hiệu quả trong AdWords.Từ khóa kết nối quảng cáo với người dùng và tìm kiếm của họ. Dưới đây là 10 mẹo để giúp bạn tiếp cận đúng khách hàng và phát triển doanh nghiệp của mình.

1. Điều chỉnh từ khóa cho phù hợp với mục tiêu kinh doanh

  • Suy nghĩ khái quát về cách khách hàng có thể tiếp cận bạn. 
Lý do: Từ khóa của bạn nên phản ánh tất cả các loại truy vấn người dùng khác nhau có thể giúp người nào đó tìm thấy bạn khi họ đang tìm kiếm những gì bạn cung cấp.
  • Điều chỉnh từ khóa và việc quản lý từ khóa cho phù hợp với mục tiêu kinh doanh tổng thể của bạn. 
Lý do: Các từ khóa khác nhau có các mục đích khác nhau và phải chịu trách nhiệm cho mục tiêu phù hợp nhất với mục đích của chúng.
  • Phân tích danh sách từ khóa và xóa các từ khóa có khối lượng tìm kiếm thấp.
Lý do: Giảm sự lộn xộn. Nếu từ khóa không thúc đẩy bất kỳ lưu lượng truy cập nào cho bạn, thì bạn không cần giữ lại.

2. Quản lý các loại so khớp để phát triển và kiểm soát

  • Sử dụng so khớp rộng để nắm bắt các truy vấn từ khóa dài, đặt so khớp chính xác cho các truy vấn chính thúc đẩy giá trị và khối lượng của bạn. 
Lý do: Tối đa hóa mức độ phù hợp với các truy vấn liên quan đến doanh nghiệp của bạn trong khi vẫn tiếp tục quản lý tài khoản hợp lý.
  • Đừng tạo các biến thể nhỏ của từ khóa so khớp cụm từ/so khớp chính xác. 
Lý do: Các loại so khớp cụm từ và so khớp chính xác mở rộng để bao gồm các biến thể từ khóa gần giống, vì vậy, bạn không cần phải lo lắng về việc tạo thêm từ khóa lộn xộn trong tài khoản AdWords của mình.
3. Tìm cơ hội nhắm mục tiêu mới trong AdWords
  • Sử dụng quảng cáo tìm kiếm động để đơn giản hóa việc quản lý tài khoản. 
Lý do: Tránh phải cập nhật liên tục danh sách từ khóa mỗi khi bạn thực hiện thay đổi đối với trang web.

4. Mở rộng phạm vi tiếp cận của các từ khóa hiện tại
  • Tối đa hóa sự hiện diện của từ khóa bằng cách cải thiện Xếp hạng quảng cáo của chúng. 
Lý do: Thêm các tùy chọn nhắm mục tiêu mới không phải là cách duy nhất để tăng khối lượng. Giá thầu linh hoạt hơn cùng với quảng cáo có chất lượng cao hơn có thể thúc đẩy khối lượng trên các từ khóa hiện tại.
  • Mở rộng phạm vi tiếp cận đến người dùng không có trên Google.com bằng cách nhắm mục tiêu đối tác tìm kiếm. 
Lý do: Nhận được nhiều khối lượng hơn từ cùng một tập hợp từ khóa trong tài khoản của bạn.

5. Tinh chỉnh lưu lượng truy cập bằng từ khóa phủ định
  • Thường xuyên bổ sung từ khóa phủ định khi duy trì tài khoản AdWords. 
Lý do: Tiết kiệm tiền bằng cách tránh các nhấp chuột từ những người sẽ không trở thành khách hàng.
  • Cũng giống như các từ khóa chính, hãy tập trung quản lý từ khóa phủ định ở những vị trí sẽ hoạt động tốt nhất. 
Lý do: Trạng thái của tài khoản phụ thuộc vào việc thêm từ khóa phủ định có tác động mạnh mẽ, không toàn diện.


Biểu tượng cảm xúcBiểu tượng cảm xúc