Thứ Hai, 9 tháng 1, 2017

Theo dõi các giá trị chuyển đổi theo giao dịch cụ thể


Khi bạn theo dõi hành động của khách hàng có thể có các giá trị khác nhau mỗi khi hành động xảy ra, chẳng hạn như mua các mặt hàng với các mức giá khác nhau, bạn có thể cung cấp giá trị giao dịch cụ thể cho mỗi chuyển đổi. Điều này giúp bạn biết được lợi tức đầu tư (ROI) chính xác hơn.

Khi thiết lập trang web hoặc hành động chuyển đổi trong ứng dụng mới, bạn có thể chỉ định cùng một giá trị chuyển đổi cho tất cả các chuyển đổi (đôi khi được gọi là giá trị "tĩnh") hoặc các giá trị khác nhau để phản ánh giá trị giao dịch cụ thể (hoặc "động"). Thông tin sau đây chỉ áp dụng cho các giá trị giao dịch cụ thể.
Trong phần dưới đây, chúng tôi sẽ chỉ cho bạn cách chỉnh sửa thẻ theo dõi chuyển đổi để hỗ trợ giá trị giao dịch cụ thể cho công nghệ của trang web hoặc nền tảng ứng dụng dành cho thiết bị di động.

Hướng dẫn theo dõi các giá trị giao dịch cụ thể trên trang web

Phần 1: Yêu cầu

Dưới đây là những gì bạn cần trước khi có thể thiết lập theo dõi chuyển đổi cho các giá trị giao dịch cụ thể trên trang web của mình:
 • Tài khoản AdWords: Bạn chưa có tài khoản? Đăng ký tại https://adwords.google.com.vn.
 • Thiết lập theo dõi chuyển đổi AdWords: Bạn phải có ít nhất một hành động chuyển đổi để theo dõi các giá trị giao dịch cụ thể. Nếu bạn chưa làm như vậy, hãy thực hiện theo hướng dẫn tạo hành động chuyển đổi và lấy thẻ.
 • Trang web: Đây là nơi bạn sẽ đặt mã theo dõi chuyển đổi (được gọi là "thẻ").
 • Khả năng chỉnh sửa mã trang web: Bạn hoặc quản trị viên web của bạn cần phải có khả năng sửa đổi trang web.

Phần 2: Thiết lập theo dõi chuyển đổi theo giao dịch cụ thể trong tài khoản AdWords của bạn

Trước tiên, bạn cần phải đảm bảo đã chọn "Giá trị của hành động chuyển đổi này có thể thay đổi" trong quá trình thiết lập chuyển đổi. Nếu không hoặc nếu bạn cần phải kiểm tra, hãy thực hiện theo các bước sau:
 1. Đăng nhập vào tài khoản AdWords của bạn.
 2. Nhấp vào tab Công cụ và chọn Chuyển đổi từ menu thả xuống.
 3. Nhấp vào tên hành động chuyển đổi mà bạn muốn chỉnh sửa.
 4. Nhấp vào nút Chỉnh sửa cài đặt chuyển đổi.
 5. Nhấp vào Giá trị. Chọn "Giá trị của hành động chuyển đổi này có thể thay đổi". Cung cấp giá trị dự phòng để sử dụng khi giá trị không được cung cấp. Nhấp vào Hoàn tất.
 6. Nhấp vào Lưu.
 7. Chọn một trong hai tùy chọn trong "Cài đặt thẻ của bạn".
  • Lưu hướng dẫn và gắn thẻ: Chọn tùy chọn này nếu bạn tự cài đặt thẻ theo dõi chuyển đổi trên trang web của mình.
  • Gửi hướng dẫn qua email và gắn thẻ: Chọn tùy chọn này nếu một người khác, chẳng hạn như quản trị viên web, sẽ cài đặt thẻ trên trang web của bạn.
 8. Nhấp vào Hoàn tất.

Phần 3: Thêm hoặc sửa đổi thẻ trong mã của trang web của bạn

Tiếp theo, thêm hoặc sửa đổi thẻ trong mã của trang web của bạn. Bất kể bạn sử dụng công nghệ nào, hãy đảm bảo rằng trang bạn đặt đoạn mã là trang mà khách hàng của bạn sẽ nhìn thấy sau một chuyển đổi.
Khi chèn thẻ, bạn sẽ đặt thẻ này trên phần tĩnh của trang, được tìm thấy trong phần <body>. Xem các phần bên dưới để có hướng dẫn chi tiết về sửa đổi thẻ chuyển đổi để hỗ trợ giá trị giao dịch cụ thể cho các công nghệ cụ thể được sử dụng để tạo trang web của bạn:

Hướng dẫn theo dõi giá trị giao dịch cụ thể cho các hành động trong ứng dụng trên thiết bị di động

Phần 1: Yêu cầu

Dưới đây là những gì bạn cần trước khi có thể thiết lập theo dõi chuyển đổi cho các giá trị giao dịch cụ thể cho hành động trong ứng dụng:
 • Tài khoản AdWords: Bạn chưa có tài khoản? Đăng ký tại https://adwords.google.com.vn.
 • Thiết lập theo dõi chuyển đổi AdWords: Bạn phải có ít nhất một hành động chuyển đổi để theo dõi các giá trị giao dịch cụ thể. Để tạo hành động chuyển đổi và nhận được mã theo dõi, hãy thực hiện theo hướng dẫn cho nền tảng ứng dụng của bạn: 
 • Ứng dụng dành cho thiết bị di động: Bạn có thể theo dõi chuyển đổi trong các ứng dụng dành cho thiết bị di động Android và iOS.
 • Khả năng chỉnh sửa phương pháp theo dõi: Bạn hoặc nhà phát triển ứng dụng của bạn cần phải có khả năng sửa đổi phương pháp theo dõi hành động trong ứng dụng.

Phần 2: Thiết lập theo dõi chuyển đổi theo giao dịch cụ thể trong tài khoản AdWords của bạn

Trước tiên, bạn cần phải đảm bảo đã chọn "Giá trị của hành động chuyển đổi này có thể thay đổi" trong quá trình thiết lập chuyển đổi. Nếu không hoặc nếu bạn cần phải kiểm tra, hãy thực hiện theo các bước sau:
 1. Đăng nhập vào tài khoản AdWords của bạn.
 2. Nhấp vào tab Công cụ và chọn Chuyển đổi từ menu thả xuống.
 3. Nhấp vào tên hành động chuyển đổi mà bạn muốn chỉnh sửa.
 4. Nhấp vào nút Chỉnh sửa cài đặt chuyển đổi.
 5. Nhấp vào Giá trị. Chọn "Giá trị của hành động chuyển đổi này có thể thay đổi". Cung cấp giá trị dự phòng để sử dụng khi giá trị không được cung cấp. Nhấp vào Hoàn tất.
 6. Nhấp vào Lưu.
 7. Chọn một trong hai tùy chọn trong "Thiết lập phương pháp theo dõi của bạn".
  • Đặt mã theo dõi vào ứng dụng: Chọn tùy chọn này nếu bạn muốn sử dụng SDK của chúng tôi để thêm mã theo dõi chuyển đổi vào ứng dụng của bạn.
  • Thiết lập kết nối máy chủ đến máy chủ...: Chọn tùy chọn này nếu bạn muốn sử dụng máy chủ phân tích ứng dụng của bên thứ ba để theo dõi chuyển đổi ứng dụng AdWords.
 8. Chọn tự mình tải xuống mã hay gửi mã cho nhà phát triển của bạn qua email.
 9. Nhấp vào Hoàn tất.

Phần 3: Cập nhật mã ứng dụng của bạn

Tiếp theo, bạn sẽ cần cập nhật phương pháp theo dõi để báo cáo giá trị cụ thể theo giao dịch. Tham khảo hướng dẫn cụ thể dành cho nền tảng và phương pháp theo dõi của bạn.


Biểu tượng cảm xúcBiểu tượng cảm xúc