Thứ Hai, 9 tháng 1, 2017

Giới thiệu về theo dõi chuyển đổi cho lượt cài đặt ứng dụng

Sử dụng theo dõi chuyển đổi để giúp bạn biết mức độ hiệu quả mà chiến dịch "Lượt cài đặt ứng dụng dành cho thiết bị di động" dẫn đến lượt cài đặt ứng dụng và hoạt động trong ứng dụng.


Cách hoạt động

  • Đối với ứng dụng Android do Google Play phân phối, AdWords có thể tự động theo dõi số lượng chuyển đổi tải xuống ứng dụng.
  • Đối với ứng dụng iOS trong App Store của Apple, bạn sẽ cần thiết lập theo dõi chuyển đổi để tính số lượt tải xuống là chuyển đổi.
  • Đối với cả ứng dụng Android và iOS, bạn cũng có thể sử dụng hệ thống theo dõi chuyển đổi của bên thứ ba để theo dõi lượt tải xuống ứng dụng.

Trình tối ưu hóa chuyển đổi cho ứng dụng

Do các chiến dịch này được tối ưu hóa để tính lượt tải xuống ứng dụng, nên không có khoảng thời gian chờ cho Trình tối ưu hóa chuyển đổi. Ngay sau khi thiết lập theo dõi chuyển đổi, bạn có thể sử dụng đặt giá thầu CPA mục tiêu để nhận được nhiều lượt cài đặt hơn với chi phí mỗi lần cài đặt mục tiêu của mình.

Theo dõi nhấp chuột trên Mạng tìm kiếm

Nếu bạn đang quảng cáo ứng dụng Android trên Mạng tìm kiếm của Google, thì bất kỳ URL nào được thêm nào trường "Mẫu theo dõi" đều sẽ không được sử dụng cho quảng cáo của bạn. Lý do là vì chuyển hướng theo dõi nhấp chuột không khả dụng cho quảng cáo quảng bá ứng dụng Android trên Mạng tìm kiếm.

Xem các báo cáo trong tài khoản của bạn

Bạn có thể nhìn thấy kết quả của quảng cáo cài đặt ứng dụng trên tab Chiến dịch. Cột “số nhấp chuột” chỉ số lượng nhấp chuột qua cửa hàng ứng dụng để tải xuống ứng dụng của bạn. Nếu đang sử dụng theo dõi chuyển đổi để tính lượt cài đặt ứng dụng, bạn có thể tùy chỉnh các cột để xem số lượt tải xuống nhận được từ quảng cáo của mình.
  • Đối với Mạng hiển thị, bạn có thể xem chi tiết về các chuyển đổi lượt cài đặt ứng dụng cho mỗi phương pháp nhắm mục tiêu trong các tab riêng lẻ. Tìm hiểu thêm về báo cáo Mạng hiển thị
  • Đối với Mạng tìm kiếm, báo cáo cho quảng cáo cài đặt ứng dụng xuất hiện dưới dạng chuyển đổi trong bảng thống kê của bạn. Bạn sẽ thấy số lượt tải xuống đã được quảng cáo của bạn thúc đẩy trong cột chuyển đổi cho mỗi từ khóa đã kích hoạt quảng cáo hiển thị.
  • Đối với YouTube, bạn có thể theo dõi hiệu suất chiến dịch trong các bảng báo cáo trong các tab Chiến dịch, Quảng cáo, Video và Nhắm mục tiêu video. Một sự khác biệt về báo cáo trong chiến dịch "Lượt cài đặt ứng dụng dành cho thiết bị di động" là tương tác với video (trừ thao tác bỏ qua) sẽ tăng tổng số lượt xem của video. Tìm hiểu thêm về xem xét hiệu suất chiến dịch video


Biểu tượng cảm xúcBiểu tượng cảm xúc